DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI 384 LÊ THÁNH TÔNG

DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI 384 LÊ THÁNH TÔNG THÔNG TIN PHÁP LÝ Dự án MoonBay Residence Hải Phòng có tên pháp lý là Khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông. Được quyết định chủ trương đầu…

Xem thêm

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI MOONBAY RESIDENCE 384 LÊ THÁNH TÔNG PHƯỜNG VẠN MỸ QUẬN NGÔ QUYỀN Thành phố Hải Phòng đã ra văn bản quyết định chủ trương đầu tư Số 2988/QĐ- UBND ngày 14/09/2022, và quyết định phê…

Xem thêm